Sižets Latgales reģionālā televīzijā "Aglonas pagastā pasniegtas pateicības mecenātiem"

https://lrtv.lv/2024/03/11/aglonas-pagasta-pasniegtas-pateicibas-mecenatiem/ 

Aglonas pagasta kultūras namā notika pasākums “Mecenātu vakars”. Tā mērķis ir pulcēt labas gribas ļaudis – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos Aglonas pagastā, lai godinātu un pateiktos par viņu atbalstu dažādu norišu īstenošanā – dāvāto laiku, darbu un līdzekļiem Aglonas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā.

Aglonas pagasta Kultūras namā aizvadīts svinīgs pasākums – "Mecenātu vakars"

3. martā Aglonas pagasta Kultūras namā notika svinīgs pasākums – “Mecenātu vakars”, kura mērķis bija sapulcināt Aglonas pagasta labas gribas ļaudis  – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos, izteikt pateicību vietējās kopienas cilvēkiem, kuru atbalsts ir bijis svarīgs, lai izdotos kopīgie svētki, notikumi, aktivitātes, kā arī pateikties tiem, kuri devuši ieguldījumu Aglonas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā.

Biedrība "Neaizmirstule" veiksmīgi noslēdz divu gadu ilgu projektu, stiprinot kapacitāti un veicinot aktīvo pilsonisko līdzdalību Aglonā

Biedrības "Neaizmirstule" ar prieku paziņo par veiksmīgu divu gadu projekta noslēgumu, kurā tika stiprināta biedrības kapacitāte, veicinot sabiedrisko līdzdalību un risinot kopienas jautājumus.

Biedrība darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar pagasta iedzīvotāju labklājību. 

Atbalsta akcija "No sirds Vijai"

Apvienība “Labu vēlot!”, kurā darbojas Vijas Kudiņas draugi, paziņas, domu biedri, sadarbībā ar māksliniekiem organizē Atbalsta akciju “No sirds Vijai”.

Vija ir Aglonas sirds un dvēsele, kura nekad nevienam nav atteikusi savu atbalstu un palīdzīgu roku. Šis ir brīdis, kad mēs varam palīdzēt Vijai ar gaišām domām, lūgšanām un skaistām dziesmām. Tāpēc aicinām uz koncertu, kurā izdziedāsim sirdij tuvas un mīļas dziesmas, dalīsimies stāstos, sniedzot atbalstu Vijai un viņas ģimenei.

Projekta "Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana" noslēguma pasākums

Biedrības "Neaizmirstule"  projekts "Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana” (AIF/2022/KAPAC2/112), kas tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu, tuvojas noslēgumam.

Aicinām uz projekta noslēguma pasākumu "Biedrības re-starts" 16.02.2024. plkst. 18.00.

 

Lūdzam palīdzību Maizes Vijai

MAIZES MUZEJS LŪDZ PALĪDZĪBU!!!

Šobrīd ir situācija, kurā ir jāprasa palīdzība jums - dārgie ciemiņi, draugi un garāmbraucēji. 

Muzeja sirds un dvēsele Vija ir slimnīcā, jo ir pārcietusi smagu insultu, un nu viņu gaida garš rehabilitācijas un atlabšanas ceļš…

Mēs būsim pateicīgi par ikvienu ziedojumu. 

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz kontu:

IVARS KUDIŅŠ (dēls)

LV24RIKO0001050997292 , maksājuma mērķī norādot: “Ziedojums Vijas Kudiņas ārstēšanai”.!!!!!