Pārlekt uz galveno saturu

2020

Projekts “Radošās dzirkstis Aglonā”. Finansētājs nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Projekta rezultātā veicināta lauku iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalība kultūras, brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, dažādojot un bagātinot pasākumu norisi Aglonas novadā. Aktivitātes - organizētas 2 darbnīcas, iegādāts aprīkojums – mobilas ugunskura vietas. Projekta budžets 650,00 EUR

2019

Projekts “Aktīvi un radoši Aglonā”. Finansētājs nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Projekta rezultātā veicināta lauku iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalība kultūras, brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, dažādojot un bagātinot pasākumu norisi Aglonas novadā. Aktivitātes - organizētas 2 darbnīcas, iegādāts aprīkojums- 2 salokāmas nojumes un krēsli. Projekta budžets 670,00 EUR

2016

Projekts “Aglonas pērles Latvijas simtgadei”” Finansētājs LR Kultūras ministrija, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra „Latgales NVO projektu programma”. Projekta rezultātā veicināti vietējie talanti un uzņēmība Aglonas novadā. Aktivitātes - Jaunrades darbu konkursa “Aglonas pērles” organizēšana, izdevuma “Aglonas pērles” sagatavošana. Projekta budžets 749.00 EUR

2016

Projekts “Viens otram līdzās”. Finansētājs Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”. Projekta rezultātā spēcināta Aglonas novada iedzīvotāju cilvēkdrošība, veicinot pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti. Aktivitātes - pilsoniskās iniciatīvas akcija “Es-Aglonai!”, organizētas 4h apmācības “Mazās instrukcijas NVO”, izveidots un izdots biedrības domu-padomu kalendārs, ieviestas brīvprātīgā darba pases, nodrošināta resursu punkta jaunajiem vecākiem darbība, papildināta materiālā bāze, organizētas veloorientēšanās sacensības. Projekta budžets 4723,66 EUR

2013-2015

Projekts “Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”. Finansētājs Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma. Projekta rezultātā veicinātas aktivitātes, kas atbilst  EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība. Aktivitātes - partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, dalība domes,  komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti  partnerības,  sadarbības līgumi, iesaistīšanās  NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences, forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde- tirgus, atbalstīts  radošais konkurss, izstrādāta biedrības stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa. Projekta budžets 42686.15 EUR

2013-2014

Projekts „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam”, Finansētājs Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”. Projekta rezultātā iesaistīti radošo un sociālo prasmju apguvē bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem, tādējādi mazinot sociālās atstumtības risku Aglonas novadā.

Aktivitātes- trīs  dienas nometnes „Raibā pasaule”, radošo rokdarbu meistardarbnīcas, darbu izstādes, vecākiem “Dzīves skolas” nodarbības, jauniešiem „Motivācijas skolas”, speciālistu konsultācijas u.c. Projekta budžets 20000,00 EUR